Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

[08.02.2022]

Niniejsza strona (razem z dokumentami, do których się odnosi) określa warunki korzystania z niniejszej witryny internetowej oraz powiązanych z nią stron (dalej „eaglemoss.com”, „witryna” lub „strona”), zarówno jako osoba odwiedzająca witrynę, jak i jako zarejestrowany użytkownik.

Przed rozpoczęciem korzystania z witryny należy uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami korzystania z witryny, stanowiącymi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik akceptuje obowiązujące warunki i zobowiązuje się do nich stosować. W przypadku braku akceptacji niniejszych warunków korzystania z witryny, należy zrezygnować z jej korzystania. Eaglemoss Ltd zaleca zachowanie kopi niniejszych warunków w celach referencyjnych.

Poniższe odnośniki odsyłają do bardziej szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych tematów:


•    Informacje o firmie oraz dane kontaktowe
•    Inne warunki, które mogą obowiązywać użytkowników
•    Niniejsze warunki mogą ulegać zmianom
•    Niniejsza witryna może ulegać zmianom .
•    Niniejsza witryna może zostać zawieszona lub usunięta.
•    Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie szczegółowych informacji o koncie .
•    Dozwolone sposoby korzystania z materiałów zamieszczonych w witrynie .
•    Należy zachować ograniczone zaufanie względem informacji zamieszczonych w witrynie.
•    Firma nie ponosi odpowiedzialności za strony, do który odsyła
•    Zasady dotyczące umieszczania materiałów w witrynie .
•    Sytuacje, w których firma jest odpowiedzialna za straty i szkody poniesione przez użytkowników witryny .
•    Firma nie ponosi odpowiedzialności za wirusy, a użytkownik witryny nie może wprowadzać do niej wirusów
•    Zasady dotyczące odnośników do witryny.
•    Prawo właściwe w przypadku wystąpienia sporów
•    Znaki towarowe.

INFORMACJE O FIRMIE ORAZ DANE KONTAKTOWE
 

Niniejsza witryna jest obsługiwana przez lub w imieniu firmy Eaglemoss Ltd (dalej „Eaglemoss”, „firma”, a także odpowiednio „my”, „nas”, „nasze” itd.). Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 02226335 z siedzibą pod adresem Premier Place, 2 & A Half Devonshire Square, Londyn EC2M 4UJ, Wielka Brytania. Numer VAT firmy to GB 242 5983 47.

Wskazówki dotyczące kontaktu:

Dla użytkowników, którzy wykupili prenumeratę lub złożyli zamówienie poprzez sklep internetowy – należy przesłać wiadomość e-mail na adres: (sklep) [email protected]; (DC, Messerschmitt) [email protected]; (Disney, Kolejka Elektryczna) [email protected]

 

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Następujące usługi świadczone są nieodpłatnie drogą elektroniczną na stronie:

1) usługa polegająca na prezentowaniu informacji dotyczących produktów i kolekcji Eaglemoss. Informacje te nie stanowią jednak oferty, lecz co najwyżej zaproszenie do zawarcia umowy,

2) usługa polegająca na udostępnianiu formularza, za pomocą którego użytkownik może składać Eaglemoss oferty dotyczące produktów i kolekcji Eaglemoss,

3) usługa polegająca na wysyłaniu użytkownikowi informacji, lecz nie ofert w rozumieniu, o nowych produktach i kolekcjach na adres e-mail podany przez użytkownika,

4) usługa polegająca na udostępnianiu zasobów systemu teleinformatycznego Eaglemoss w celu przechowywania treści (utwory, inne materiały, informacje, opinie, komentarze) przesyłanych przez użytkowników, w tym również usługi interaktywne.

 

Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną. Użytkownik niezarejestrowany (gość) powinien w tym celu opuścić stronę. Użytkownik zarejestrowany powinien usunąć założone przez siebie na stronie konto użytkownika, a następnie opuścić stronę. Rezygnacja z usługi wskazanej w pkt 3) powyżej wymaga wysłania emaila zawierającego oświadczenie o rezygnacji z usługi na adres e-mail: [email protected]


INNE WARUNKI, KTÓRE MOGĄ OBOWIĄZYWAĆ UŻYTKOWNIKÓW
Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do następujących dodatkowych warunków, które także obowiązują podczas korzystania przez użytkowników z witryny:
•    Polityka prywatności firmy, która określa warunki, na jakich firma przetwarza dane osobowe zbierane od użytkowników lub przez nich dostarczane. Korzystając z niniejszej witryny, użytkownik wyraża zgodę na ww. przetwarzanie danych osobowych i gwarantuje, że wszystkie dostarczone przez niego dane są zgodne z rzeczywistością.
•    Zasady dopuszczalnego korzystania firmy, które określają dozwolone i zabronione sposoby korzystania z witryny. Korzystając z niniejszej witryny, należy przestrzegać zasad zawartych w Zasadach dopuszczalnego korzystania.
•    Polityka dotycząca plików cookie firmy [cookie link to follow], która zawiera informacje dotyczące plików cookie wykorzystywanych w witrynie.
•    Warunki dostawy firmy, które zawierają informacje o warunkach dostawy, obowiązujących wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się zakupić jakikolwiek produkt za pośrednictwem witryny.


NINIEJSZE WARUNKI MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM
Co jakiś czas firma może wprowadzać zmiany do niniejszych WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY. Zapisy warunków użytkowania należy sprawdzać przy każdorazowym korzystaniu z witryny, aby upewnić się, że rozumie się warunki, mające zastosowanie w danym momencie.


NINIEJSZA WITRYNA MOŻE ULEGAĆ ZMIANOM
Staramy się regularnie aktualizować witrynę i możemy zmieniać jej zawartość.


NINIEJSZA WITRYNA MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONA LUB WYCOFANA
Witryna udostępniana jest nieodpłatnie. Dostęp do witryny jest udzielany tymczasowo i firma zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany usługi, którą zapewnia za pomocą witryny, bez wcześniejszego uprzedzenia (zob. poniżej). Firma nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność witryny, niezależnie od przyczyn tej niedostępności, momentu jej wystąpienia lub długości trwania.
Od czasu do czasu firma może ograniczyć dostęp do niektórych części witryny lub jej całości zarejestrowanym w witrynie użytkownikom.
Użytkownik jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wszystkich przygotowań niezbędnych do uzyskania dostępu do witryny. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zagwarantowanie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do witryny za pośrednictwem jego połączenia internetowego, znają niniejsze warunki i stosują się do ich zapisów.

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z naszym systemem teleinformatycznym: procesor 1 GHz lub szybszy, Pamięć 512MB; System operacyjny: min. Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2); Przeglądarka internetowa:  FireFox, Chrome; Ekran: Monitor o rozdzielczości Super VGA (1024x768) lub wyższej w trybie 16 mln kolorów; Urządzenia peryferyjne: połączenie z Internetem, mysz zgodna ze standardem Microsoft Mouse.


UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZABEZPIECZENIE SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O KONCIE
Jeśli użytkownik witryny wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach stosowanych przez nas procedur bezpieczeństwa, musi traktować te informacje jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim. Jeśli firma uzna, że dany użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków korzystania z witryny, ma prawo anulować dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło w dowolnym momencie, niezależnie od tego, czy zostały one wybrane przez użytkownika czy przydzielone przez firmę.


Podczas korzystania z witryny użytkownicy muszą stosować się do zapisów naszych ZASAD DOZWOLONEGO KORZYSTANIA . Witryna jest przeznaczona do użytku osobistego i nie należy jej wykorzystywać do celów biznesowych lub komercyjnych.


DOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE
Materiały zawarte lub wyświetlane w niniejszej witrynie należą do firmy lub jej licencjodawców. Materiały te są chronione prawem autorskim. Wszystkie prawa autorskie są zastrzeżone.
Użytkownik może wydrukować jedną kopię i może pobrać fragmenty materiałów wyświetlanych na stronie w celach niekomercyjnych, wyłącznie do użytku osobistego i wyłącznie pod warunkiem, że nasz status jako autorów i właścicieli tych materiałów (tak samo jak wszystkich zidentyfikowanych współautorów lub licencjodawców) jest zawsze odnotowany, a z kopiowanych lub pobieranych materiałów nie usuwa się żadnych informacji o prawach autorskich i innych prawach własności, które mogą były zawarte w materiale (jeśli ma to zastosowanie).
Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób z niniejszej witryny, i nie wolno używać ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio, ani żadnej grafiki w oderwaniu od towarzyszącego im oryginalnie tekstu.
Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej części materiałów zamieszczonych w witrynie w celach komercyjnych lub w inny sposób rozpowszechniać, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub ponownie publikować jakiejkolwiek części zawartości witryny bez naszej zgody.
Jeśli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze dowolną część witryny z naruszeniem niniejszych warunków, prawo użytkownika do korzystania z witryny zostanie natychmiast anulowane i użytkownik będzie zobowiązany, zgodnie z wyborem firmy, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które utworzył.


NALEŻY ZACHOWAĆ OGRANICZONE ZAUFANIE WZGLĘDEM INFORMACJI ZAMIESZCZONYCH W WITRYNIE
Treści zawarte w niniejszej witrynie służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Nie stanowią jednak porad, na których użytkownicy powinni bezwzględnie polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od podjęcia jakichkolwiek działań na podstawie zawartości witryny należy zasięgnąć profesjonalnych lub specjalistycznych porad.
Chociaż firma dokłada wszelkich racjonalnych starań, aby aktualizować informacje na stronie, nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że treść witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.


FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WITRYNY, DO KTÓRYCH ODSYŁA
Odnośniki lub odwołania do witryn stron trzecich, a także wszelkie odniesienia do oferowanych przez nie produktów i usług, jeśli się pojawiają, są przedstawiane wyłącznie dla wygody użytkowników witryny. Nie weryfikowaliśmy i nie mamy żadnej kontroli nad jakimikolwiek witrynami, wspomnianymi lub dostępnymi z poziomu naszej witryny, lub zawartymi na nich treściami.
Istnienie odnośnika prowadzącego z jednej witryny do drugiej nie jest i nie powinno być rozumiane jako nasza rekomendacja lub aprobata względem powiązanej w ten sposób witryny internetowej, jej właściciela lub jakichkolwiek oferowanych w jej ramach produktów lub usług.


ZASADY DOTYCZĄCE UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW W WITRYNIE
Korzystając z funkcji pozwalającej na umieszczanie materiałów w witrynie lub nawiązywanie kontaktu z innymi użytkownikami witryny, należy stosować się do standardów dotyczących treści określonych w ZASADACH DOZWOLONEGO KORZYSTANIA.

Przesyłając lub wgrywając materiały do witryny (na przykład grafiki lub zdjęcia) użytkownik zgadza się na ich ujawnienie  oraz udziela nam i wszystkim użytkownikom witryny niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, niegraniczonej co do terytorium licencji na korzystanie z danego materiału, w tym w szczególności do jego kopiowania, rozpowszechniania i ujawniania bezpłatnie stronom trzecim, a także na to, że wgrane materiały mogą być wyświetlane w ramach witryny.

Użytkownik potwierdza, że jest uprawniony do przesyłania materiałów, które nam przekazuje, i niniejszym zobowiązuje się nie korzystać z jakichkolwiek autorskich praw osobistych, które może posiadać do takich materiałów. Firma ma również prawo ujawnić tożsamość użytkownika, który przesłał materiały, tym stronom trzecim, które twierdzą, że jakiekolwiek materiały zamieszczone lub przesłane przez tego użytkownika naruszają ich prawa własności intelektualnej lub ich prawa do ochrony prywatności.

Informacje i materiały dostarczane przez użytkowników witryny nie są przez nas weryfikowane ani zatwierdzane. Opinie wyrażane przez innych użytkowników witryny nie odzwierciedlają naszych poglądów.

Firma nie jest też odpowiedzialna względem żadnej strony trzeciej za treść lub dokładność jakichkolwiek materiałów opublikowanych w witrynie przez jakiegokolwiek jej użytkownika.

Firma ma prawo usuwać wszelkie materiały lub posty, które użytkownicy umieszczają na stronie, jeśli materiały te nie są zgodne ze standardami zawartymi w naszych ZASADACH DOZWOLONEGO KORZYSTANIA.
W celu złożenia skargi dotyczącej informacji lub materiałów umieszczonych w witrynie przez jakiegokolwiek użytkownika, należy skontaktować się z nami korzystając z adresów i numerów podanych w części. Kontakt

SYTUACJE, W KTÓRYCH FIRMA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA STRATY I SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY
Niezależnie od tego, czy dany użytkownik jest klientem indywidualnym czy użytkownikiem biznesowym:
•    Firma nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza swojej odpowiedzialności względem użytkowników w żadnych aspektach, które byłyby niezgodne z prawem. Obejmuje to także odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, a także za oszustwa lub podanie nieprawdziwych informacji.
Różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności wynikającej z dostawy jakichkolwiek produktów, które zostaną określone w naszych WARUNKACH DOSTAWY.
•    W przypadku użytkowników biznesowych (przedsiębiorców):
•    Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne postanowienia, które mogą dotyczyć niniejszej witryny lub zawartej w niej treści.
•    Nie ponosi też wobec takich użytkowników odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub z innej przyczyny, nawet jeśli takie straty lub szkody są przewidywalne i wynikają z lub powstały w związku z:
•    wykorzystaniem lub niemożnością wykorzystania niniejszej witryny, lub
•    wykorzystaniem jakichkolwiek treści prezentowanej w witrynie lub poleganiem na tych treściach.
•    W szczególności firma nie ponosi odpowiedzialności za:
•    utratę zysków, sprzedaży, udziału w rynku lub dochodów;
•    przerwę w działalności;
•    utratę spodziewanych oszczędności;
•    utratę możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub
•    wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.
W przypadku użytkowników będących klientami indywidualnymi:
•    Należy pamiętać, że niniejszą witrynę udostępniamy wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Użytkownicy zgadzają się nie korzystać z witryny w celach komercyjnych ani biznesowych, a firma nie ponosi wobec nich żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, udziału w rynku, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.
•    Jeśli wadliwa zawartość cyfrowa, którą dostarczyła firma, uszkodzi urządzenie lub zawartość cyfrową, należącą do jakiegokolwiek użytkownika i jest to spowodowane tym, że firma nie wykazała należytej staranności i kompetencji, firma naprawi szkodę. Firma nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody, których użytkownik mógł uniknąć, stosując się do rady dotyczącej wykorzystania bezpłatnej aktualizacji, ani szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących instalacji lub niespełnieniem minimalnych wymagań systemowych wskazanych przez firmę.


FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WIRUSY, A UŻYTKOWNIK WITRYNY NIE MOŻE WPROWADZAĆ DO NIEJ WIRUSÓW
Nie dajemy gwarancji, że witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.
Użytkownicy są odpowiedzialni za konfigurację technologii informatycznych, programów komputerowych i platform wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do witryny. Użytkownicy witryny powinni używać własnego oprogramowania antywirusowego.
Nie wolno niewłaściwie korzystać z witryny poprzez świadome wprowadzanie do niej wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe pod względem technologicznym. Nie wolno próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do niniejszej witryny, serwera, na którym zlokalizowana jest ta witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych z nią połączonych. Nie wolno atakować witryny za pomocą ataków DOS lub DDOS. Naruszenie tego zapisu oznacza popełnienie przestępstwa zgodnie z zapisami brytyjskiej Ustawy o nadużyciach komputerowych (Computer Misuse Act) z 1990 r. Wszelkie tego typu naruszenia są zgłaszane odpowiednim organom ścigania, a firma współpracuje z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkowników dopuszczających się naruszeń. W przypadku wystąpienia takiego naruszenia, prawo danego użytkownika do korzystania z witryny ulega natychmiastowemu anulowaniu.
Zalecamy, aby użytkownicy instalowali odpowiednie oprogramowania antywirusowe i inne niezbędne oprogramowania zabezpieczające przed pobraniem informacji z witryny.


ZASADY DOTYCZĄCE ODNOŚNIKÓW DO WITRYNY
Użytkownicy mogą zamieszczać odnośniki do naszej strony głównej pod warunkiem, że robią to w sposób uczciwy, zgodny z prawem, nieprzynoszący szkód, ani niewykorzystujący naszej reputacji.
Użytkownicy nie mogą ustanawiać odnośników w sposób sugerujący istnienie jakiejkolwiek formy stowarzyszenia, aprobaty lub poparcia z naszej strony, jeśli takie elementy nie zostały wcześniej uzgodnione.
Użytkownicy nie mogą ustanawiać odnośników do witryny w żadnej witrynie, która nie jest ich własnością.
Witryna nie może być wyświetlana w ramce w żadnej innej witrynie ani nie można tworzyć odnośnika do żadnej części witryny innej niż strona główna.
Firma zastrzega sobie prawo do wycofania zgody na ustanowienie odnośnika do witryny bez wcześniejszego powiadomienia.
Jeśli użytkownik chce wykorzystać materiał zamieszczony w witrynie w sposób inny niż wymieniony powyżej, prosimy o przesłanie takiej prośby na adres: [email protected]


PRAWO WŁAŚCIWE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SPORÓW

Klienci powinni pamiętać, że niniejsze warunki korzystania z witryny, ich przedmiot i tworzenie podlegają prawu właściwemu określonemu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I).

Użytkownik zgadza się, że wyłączną jurysdykcję w sprawach związanych z niniejszymi warunkami korzystania z witryny będą mieć sądy. 
ZNAKI TOWAROWE
Tytuły naszych kolekcji są zarejestrowanymi i/lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi. Wszystkie inne nazwy produktów, znaki towarowe, nazwy firm lub logotypy pojawiające się na stronie są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnych znaków towarowych występujących w niniejszej witrynie bez naszej pisemnej zgody lub zgody innego podmiotu, który może posiadać prawo do tych znaków towarowych.


ZASADY DOZWOLONEGO KORZYSTANIA

Zasady dozwolonego korzystania określają ustalone pomiędzy nami a użytkownikami lub osobami odwiedzającymi witrynę warunki, na jakich możliwe jest uzyskanie dostępu do naszej witryny i powiązanych z nią stron internetowych (dalej „eaglemoss.com”, „witryna” lub „strona”). Zasady dozwolonego korzystania dotyczą wszystkich użytkowników witryny oraz wszystkich odwiedzających ją osób.


Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację oraz zgodę na stosowanie się do wszystkich zapisów niniejszych Zasad dozwolonego korzystania, które uzupełniają nasze WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY.


INFORMACJE O FIRMIE ORAZ DANE KONTAKTOWE
Niniejsza witryna jest obsługiwana przez firmę Eaglemoss lub w jej imieniu (dalej „Eaglemoss”, „firma”, a także odpowiednio „my”, „nas”, „nasze” itd.). Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 02226335 z siedzibą pod adresem Premier Place, 2 & A Half Devonshire Square, Londyn EC2M 4UJ, Wielka Brytania. Numer VAT firmy to GB 242 5983 47.
Wskazówki dotyczące kontaktu:
Dla użytkowników, którzy wykupili prenumeratę lub złożyli zamówienie przez sklep internetowy – należy przesłać wiadomość e-mail na adres: [email protected]

 


ZABRONIONE SPOSOBY WYKORZYSTANIA
Z niniejszej witryny można korzystać wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Nie można korzystać z niniejszej witryny:
•    W żaden sposób, który narusza obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawo lub regulacje.
•    W żaden sposób, który jest niezgodny z prawem lub nieuczciwy, lub ma niezgodny z prawem lub nieuczciwy cel lub skutek.
•    W celu wyrządzenia szkody lub podjęcia próby wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom niepełnoletnim.
•    W celu przesyłania, świadomego odbierania, wgrywania, pobierania, użycia lub ponownego wykorzystania materiałów niezgodnych z naszymi STANDARDAMI DOTYCZĄCYMI TREŚCI.
•    W celu przekazywania lub wysyłania wszelkich niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, ani też innych podobnych form nakłaniania do skorzystania z jakichkolwiek usług (spam);
•    W celu świadomego przekazywania danych oraz przesyłania lub zamieszczania materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki, bomby czasowe, bomby logiczne, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie typu spyware i adware, a także inne podobne szkodliwe programy lub kody komputerowe mające zakłócić pracę oprogramowania lub sprzętu;
•    W celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej;
•    W celu świadomego wprowadzania wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe pod względem technologicznym;
•    W celu podjęcia próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do niniejszej witryny lub jakiejkolwiek innej witryny; serwerów lub serwera; komputera lub bazy danych podłączonych do witryny.
Użytkownik witryny zobowiązuje się także, że nie będzie:
•    reprodukował, powielał, kopiował, ani sprzedawał żadnej części niniejszej witryny w sposób łamiący postanowienia naszych WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY.
•    korzystał bez uprzedniej autoryzacji lub też ingerował, uszkadzał lub zakłócał działania:
•    jakiejkolwiek części niniejszej witryny;
•    jakiegokolwiek sprzętu lub sieci, w której zlokalizowana jest witryna;
•    jakiegokolwiek oprogramowania wykorzystywanego przy udostępnianiu witryny; ani też
•    jakiegokolwiek sprzętu, sieci lub oprogramowania, których właścicielem jest lub z których korzysta osoba trzecia.

Każde naruszenie niniejszego zapisu oznacza naruszenia zapisów brytyjskiej Ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 r., czyli przestępstwo. Każde takie naruszenie jest zgłaszane odpowiednim organom ścigania. W przypadku wystąpienia takiego naruszenia, prawo danego użytkownika do korzystania z naszej witryny ulega natychmiastowemu anulowaniu.


USŁUGI INTERAKTYWNE
Firma może okresowo udostępniać w witrynie usługi interaktywne, w tym bez ograniczeń:
•    chatroomy,
•    tablice ogłoszeń.
W przypadku gdy firma udostępnia jakiekolwiek usługi interaktywne, decyduje w każdym przypadku według własnego uznania, czy dana usługa powinna być moderowana (i w jaki sposób). Firma nie ma jednak obowiązku nadzorować, monitorować ani moderować oferowanych w ramach witryny usług interaktywnych i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za ewentualne straty i szkody powstałe w wyniku korzystania przez użytkownika z usług interaktywnych w sposób naruszający standardy dotyczące treści, bez względu na to, czy dana usługa podlega moderacji, czy też nie.
Osoby niepełnoletnie chcące korzystać z oferowanych przez nas jakichkolwiek usług interaktywnych muszą posiadać zgodę rodzica lub opiekuna. Rodziców, którzy udzielają swoim dzieciom zgody na korzystanie z usług interaktywnych, zachęcamy do podjęcia z nimi rozmowy o kwestii bezpieczeństwa w sieci, ponieważ ewentualna moderacja nie zawsze jest niezawodna. Osobom niepełnoletnim korzystającym z jakichkolwiek usług interaktywnych należy uświadomić związane z tym ryzyko.
Jeżeli dana usługa interaktywna jest moderowana, w witrynie zazwyczaj podawane są dane moderatora, z którym można kontaktować się w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości lub trudności.


STANDARDY DOTYCZĄCE TREŚCI
Niniejsze standardy dotyczą wszelkich materiałów zamieszczanych w witrynie przez użytkowników (dalej „treści”), a także związanych z nimi usług interaktywnych.
Użytkownicy witryny muszą postępować zgodnie zarówno z duchem, jak i literą poniższych standardów. Ww. standardy mają zastosowanie zarówno do poszczególnych części zamieszczanych treści, jak i do ich całości.
Zamieszczane treści muszą:
•    być zgodne z prawdą (kiedy dotyczą faktów);
•    wyrażać szczere przekonanie (kiedy opisują opinie);
•    być zgodne z prawem.
Zamieszczane materiały nie mogą:
•    zawierać treści zniesławiających inne osoby;
•    zawierać treści uznawanych za obsceniczne, obraźliwe, nienawistne i podburzające do nienawiści;
•    promować treści erotycznych;
•    nawoływać do przemocy;
•    nawoływać do dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wyznanie, narodowość, niepełnosprawność, orientację seksualną lub wiek;
•    naruszać praw autorskich, praw dotyczących baz danych lub znaków towarowych jakichkolwiek innych osób;
•    wprowadzać potencjalnie w błąd;
•    być wynikiem działań łamiących obowiązek prawny wobec osób trzecich, na przykład obowiązek wynikający z umowy lub zobowiązanie do zachowania poufności;
•    nawoływać do działań niezgodnych z prawem;
•    zawierać gróźb, mieć agresywny charakter lub łamać prywatność innych osób, czy też wywoływać w nich dyskomfort lub niepotrzebny niepokój;
•    potencjalnie dręczyć, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub dokuczać jakimkolwiek innym osobom;
•    służyć do podszywania się pod inne osoby lub niezgodnego z prawdą przedstawiania własnej tożsamości lub związków z innymi osobami;
•    sprawiać wrażenia, że pochodzą od firmy, jeżeli nie jest to zgodne z rzeczywistością;
•    głosić, promować lub wspierać jakichkolwiek czynów niezgodnych z prawem, takich jak (na przykład) naruszenie praw autorskich lub nadużycia komputerowe.
•    zawierać materiałów reklamowych lub promocyjnych dotyczących jakichkolwiek usług lub odnośników do innych witryn.


NARUSZENIE NINIEJSZYCH ZASAD DOZWOLONEGO KORZYSTANIA
Firma ustala, czy w trakcie korzystania przez użytkownika z witryny nastąpiło naruszenie niniejszych Zasad dozwolonego korzystania. Jeżeli doszło do naruszenia niniejszych Zasad, firma może podjąć dozwolone prawem kroki, które uzna za stosowne.

Nieprzestrzeganie Zasad dozwolonego korzystania stanowi poważne naruszenie WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY, na podstawie których użytkownik ma prawo korzystać z niniejszej witryny, i może skutkować podjęciem przez firmę jednego z następujących działań:
•    natychmiastowe, stałe lub tymczasowe cofnięcie prawa do korzystania z witryny;
•    natychmiastowe, stałe lub tymczasowe usunięci wpisów i materiałów zamieszczonych przez użytkownika w witrynie;
•    udzielenie napomnienia;
•    wszczęcie postępowania sądowego mającego na celu wyegzekwowanie od użytkownika zwrotu wszelkich kosztów (między innymi, choć nie tylko, uzasadnionych kosztów administracyjnych i sądowych) wynikających z naruszenia zasad;
•    dalsze postępowanie sądowe przeciwko użytkownikowi;
•    ujawnienie w miarę konieczności organom porządku publicznego takich informacji, jakie w uzasadniony sposób uznane zostaną za konieczne, lub które są wymagane przez prawo.
Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności prawnej za działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie Zasad dozwolonego korzystania. Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich możliwych działań, a firma może również podjąć inne dozwolone prawem kroki, które uzna za stosowne.


ZMIANA ZASAD DOZWOLONEGO KORZYSTANIA
Zasady dozwolonego korzystania mogą być od czasu do czasu aktualizowane. Zasady dozwolonego korzystania należy sprawdzać przy każdym korzystaniu z witryny, aby upewnić się, że warunki mające zastosowanie w danym momencie są dla użytkownika zrozumiałe.


WARUNKI DOSTAWY

1.    NINIEJSZE WARUNKI
1.1    Co obejmują niniejsze warunki. Są to warunki dostarczania produktów użytkownikom witryny przez firmę.
1.2    Dlaczego warto się z nimi zapoznać. Przed złożeniem zamówienia należy dokładnie przeczytać Warunki dostawy. Określają one kim jesteśmy, w jaki sposób dostarczamy produkty użytkownikom witryny, jak można zmieniać lub rozwiązywać umowy, co zrobić, gdy wystąpią problemy, oraz zawierają inne ważne informacje. W sytuacji gdy użytkownik uzna, że niniejsze warunki zawierają błąd, należy skontaktować się z firmą w celu omówienia sytuacji.


2.    INFORMACJE O FIRMIE ORAZ DANE KONTAKTOWE
2.1    Kim jesteśmy. Nazywamy się Eaglemoss [Limited] i jesteśmy firmą zarejestrowaną na terenie Wielkiej Brytanii. Nasz numer rejestracyjny to 02226335, a siedziba i główny adres handlowy znajduje się pod adresem Premier Place, 2 & A Half Devonshire Square, Londyn EC2M 4UJ, Wielka Brytania. Numer VAT firmy to GB 242 5983 47.
2.2    Nasze dane kontaktowe.
Dla użytkowników, którzy wykupili prenumeratę lub złożyli zamówienie przez sklep internetowy – należy przesłać wiadomość e-mail na adres: [email protected]
2.3    Jak firma kontaktuje się z użytkownikami. W przypadku konieczności kontaktu z użytkownikiem firma nawiązuje kontakt za pomocą preferowanej/wybranej metody kontaktu – przez telefon lub pisemnie, wysyłając wiadomość na adres e-mail lub pocztowy podany przez użytkownika w zamówieniu.
2.4    Zawiadomienie drogą „pisemną” obejmuje także wiadomości e-mail. Słowa takie jak „droga pisemną” lub „pisemnie” wykorzystywane w tym kontekście odnoszą się także do wiadomości e-mail.


3.    UMOWA PODPISANA Z UŻYTKOWNIKIEM
3.1    Sposób, w jaki firma przyjmuje zamówienie użytkownika. Przyjęcie zamówienia użytkownika przez firmę następuje w momencie, gdy firma przesyła wiadomość e-mail do użytkownika z prośbą o jego zatwierdzenie, co powoduje powstanie umowy między firmą a użytkownikiem.
3.2    Sytuacja, w której przyjęcie zamówienia użytkownika jest niemożliwe. Gdy firma nie może przyjąć zamówienia, informuje użytkownika o tym fakcie i nie nalicza żadnych opłat za produkt. Sytuacja taka może być spowodowana brakiem produktu w magazynie; efektem niespodziewanych ograniczeń zasobów, których nie można było w sposób uzasadniony zaplanować, lub konsekwencją wykrycia błędu w cenie lub opisie produktu, lub niemożności dotrzymania wskazanego przez użytkownika terminu dostawy, albo też wydarzeń, które są poza kontrolą firmy.
3.3    Numer zamówienia. Numer zamówienia przypisywany jest do każdego zamówienia, a firma zawiadamia użytkownika o tym, jaki numer ma jego zamówienie. W przypadku kontaktu z firmą podanie numeru zamówienia ułatwia firmie udzielenie odpowiedzi na pytania użytkownika.
3.4    Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej, żadne z postanowień niniejszych warunków nie zastępuje żadnych przepisów prawnych bezwzględnie obowiązujących w jego miejscu zamieszkania.


4.    NASZE PRODUKTY.
4.1    Faktyczny wygląd produktów może się nieznacznie różnić od ich wizerunku na zdjęciach zamieszczonych w witrynie. Zdjęcia produktów na naszej stronie służą wyłącznie do celów poglądowych. Mimo że firma dołożyła wszelkich starań, aby kolory były wyświetlane prawidłowo, nie może zagwarantować, że sposób wyświetlania kolorów przez urządzenie dokładnie odzwierciedla kolor produktów. Zamówiony produkt może się nieznacznie różnić od tego przedstawionego na zdjęciach.
4.2    Opakowanie produktu może wyglądać inaczej. Opakowanie produktu może się różnić od wersji przedstawionej na zdjęciach w witrynie.


5.    DOSTARCZANIE PRODUKTÓW
5.1    Koszty dostawy. Koszty dostawy będą wyświetlane użytkownikom w naszej witrynie.
5.2    Termin dostawy produktów. Podczas procesu zamawiania firma informuje użytkownika, kiedy produkt zostanie dostarczony.
5.3    Sytuacja, gdy produkt jest prenumeratą. Dostarczymy towar do czasu wygaśnięcia prenumeraty (jeśli ma to zastosowanie) lub odstąpienia od umowy w sposób zgodny z zapisami punktu 6 albo odstąpienia od umowy za pisemnym powiadomieniem, zgodnie z punktem 8.
5.4    Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane wydarzeniami pozostającymi poza jej kontrolą. Wydarzenia pozostające poza naszą kontrolą obejmują wydarzenia takie jak wojna, zamieszki, powodzie, trzęsienia ziemi lub inne klęski żywiołowe, akty terroryzmu lub działania państwa czy rządu. W przypadku opóźnienia dostawy produktów w wyniku zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą, firma kontaktuje się z użytkownikiem tak szybko, jak to możliwe, aby powiadomić go o opóźnieniu, a także podejmuje kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Po zawiadomieniu użytkownika o opóźnieniu firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez te zdarzenia, ale jeśli istnieje ryzyko, ze opóźnienie będzie znaczne, użytkownik może skontaktować się z firmą w celu rozwiązania umowy i otrzymania zwrotu pieniędzy za produkty, za które zapłacił, a których nie otrzymał.
5.5    Dostawa produktu. Aby zorganizować dostawę produktu do użytkownika, firma może udostępnić jego dane jednemu z jej starannie dobranych Partnerów. Zamówiony produkt może być również dostarczony przez jednego z naszych starannie wybranych Partnerów.
5.6    Sytuacja, gdy użytkownik jest nieobecny w momencie dostawy produktu. Jeśli w momencie dostawy nikogo nie będzie pod podanym przez użytkownika adresem, a produkty nie mogą zostać umieszczone w skrzynce pocztowej, firma odpowiedzialna za dostawę może pozostawić produkt w bezpiecznym miejscu; zostawić powiadomienie informujące o tym, jak użytkownik może zmienić uzgodnienia dotyczące dostawy lub odebrać produkty z lokalnego punktu odbioru.
5.7    Gdy użytkownik nie zmienia uzgodnień dotyczących dostawy. Jeśli po nieudanej próbie dostawy produktów użytkownik nie zmieni uzgodnień dotyczących dostawy lub nie odbierze ich z punktu odbioru, firma skontaktuje się z użytkownikiem w celu ustalenia dalszych instrukcji postępowania i może obciążyć go kosztami przechowywania produktu i dalszymi kosztami związanymi z dostawą. Jeśli pomimo dołożenia zasadnych starań firma nie będzie w stanie skontaktować się z użytkownikiem lub zmienić uzgodnień dotyczących dostawy lub odbioru, firma może rozwiązać umowę, i zastosowanie będzie miał wtedy punkt 8.2.
5.8    Moment przejęcia przez użytkownika odpowiedzialności za produkt. Użytkownik przejmuje odpowiedzialność za produkt w momencie dostarczenia produktu na adres, który podał w zamówieniu.
5.9    Moment przejęcia przez użytkownika prawa własności do towarów. Użytkownik zostaje właścicielem produktu będącego towarem w momencie otrzymania przez firmę pełnej zapłaty za ten produkt.
5.10    Przyczyny możliwego zawieszenia dostawy produktów do użytkownika. Firma może być zmuszona zawiesić dostawę produktu ze względu na konieczność rozwiązania problemów technicznych lub wprowadzenia drobnych zmian technicznych.
5.11    Prawa przysługujące użytkownikowi w przypadku zawieszenia dostawy produktów. Firma skontaktuje się z użytkownikiem z wyprzedzeniem, aby poinformować go o planowanym zawieszeniu dostawy produktu, chyba że problem jest pilny lub nagły. Jeśli firma będzie musiała zawiesić dostawę produktów na okres dłuższy niż dwa tygodnie, cena zostanie zmodyfikowana w taki sposób, aby użytkownik nie płacił za produkty podczas zawieszenia dostawy. Użytkownik może skontaktować się z firmą w celu rozwiązania umowy dotyczącej produktu, jeśli firma zawiesi dostawę lub powiadomi go, że zamierza ją zawiesić w każdym przypadku na okres dłuższy niż dwa tygodnie. W takim przypadku firma zwraca użytkownikowi wszelkie kwoty, które wpłacił z góry za produkty, które miały być dostarczane w okresie następującym po rozwiązaniu umowy.
5.12    Firma może także zawiesić dostawę produktów w przypadku braku zapłaty. Jeśli użytkownik nie zapłaci firmie za produkty w obowiązującym terminie (patrz punkt 10.4), a następnie nie dokona płatności w ciągu siedmiu dni od przypomnienia mu o należnej płatności, firma może zawiesić dostawę produktów do czasu, gdy użytkownik ureguluje zaległe płatności. Firma skontaktuje się z użytkownikiem, aby poinformować go, że zawiesza dostawę produktów. W przypadku gdy użytkownik kwestionuje fakt istnienia niezapłaconej faktury (patrz punkt 10.6), firma nie zawiesza dostawy produktów. Firma nie obciąży użytkownika za dostawę produktów w okresie, w którym została ona zawieszona. Oprócz zawieszania dostawy produktów firma może również naliczać użytkownikowi odsetki od zaległych płatności (patrz punkt 10.5).


6.    PRAWA UŻYTKOWNIKA DO ROZWIĄZANIA UMOWY
6.1    Użytkownik może rozwiązać umowę z firmą w każdej chwili. Prawa użytkownika w momencie rozwiązania umowy zależą od tego, co użytkownik kupił, stanu zakupionych przedmiotów, działań firmy i tego, kiedy użytkownik zdecydował się na rozwiązanie umowy:
(a)    Jeśli produkt, który zakupił użytkownik jest wadliwy lub był niedokładnie opisany, użytkownik może mieć prawo do rozwiązania umowy (lub do naprawy lub wymiany produktu lub też odzyskania części lub wszystkich pieniędzy), patrz punkt 9;
(b)    Jeśli użytkownik chce rozwiązać umowę z powodu czegoś, co firma zrobiła lub zapowiedziała, że zrobi, patrz punkt 6.2;
(c)    Jeśli użytkownik zmienił zdanie na temat produktu, patrz punkt 6.3. Użytkownik może móc otrzymać zwrot wpłaconych pieniędzy, jeśli nadal trwa okres dozwolonego odstąpienia od umowy, ale kwota wpłaconych pieniędzy może to podlegać odliczeniom, a użytkownik będzie musiał pokryć koszty zwrotu wszelkich towarów;
(d)    We wszystkich innych przypadkach (jeśli firma nie ponosi winy za daną sytuację, a użytkownik nie ma prawa zmienić decyzji), patrz punkt 6.6.
6.2    Rozwiązanie umowy z powodu czegoś, co firma zrobiła lub zamierza zrobić. Jeśli użytkownik rozwiązuje umowę z przyczyn określonych w punktach od (a) do (d) poniżej, umowa zostaje natychmiast rozwiązana, a firma zwraca użytkownikowi w całości pieniądze za wszystkie produkty, które nie zostały dostarczone, a użytkownik może również mieć prawo do odszkodowania. Powody mogą być następujące:
(a)    firma poinformowała użytkownika o błędzie w cenie lub opisie produktu, który użytkownik zamówił, a użytkownik odstąpił od zamówienia;
(b)    istnieje ryzyko, że dostawa produktów może zostać znacznie opóźniona z powodu zdarzeń pozostających poza kontrolą firmy;
(c)    firma zawiesiła dostawę produktów z przyczyn technicznych lub powiadomiła użytkownika, że zamierza zawiesić dostawę z przyczyn technicznych, w każdym przypadku na okres dłuższy niż dwa tygodnie; lub
(d)    użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy z powodu czegoś, co firma zrobiła w sposób nieprawidłowy.
6.3    Użytkownik korzysta z prawa do zmiany zdania. W przypadku większości produktów zakupionych online użytkownik ma prawo zmienić zdanie w ciągu czternastu (14) dni i otrzymać zwrot pieniędzy. Prawa te wyjaśniono bardziej szczegółowo w niniejszych warunkach.
6.4    Sytuacje, w których użytkownik nie ma prawa zmienić zdania. Użytkownik nie ma prawa do zmiany zdania w odniesieniu do:
(a)    produktów zapieczętowanych dla celów ochrony zdrowia lub higieny, jeśli zostały otwarte po ich otrzymaniu;
(b)    zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub wideo lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, jeśli zostały otwarte po ich otrzymaniu;
(c)    jakichkolwiek produktów, które po dostarczeniu stają się nierozłącznie połączone z innymi przedmiotami.
6.5    Ile trwa okres, podczas którego użytkownik może zmienić zdanie? Długość okresu zależy od tego, co zostało kupione, i w jaki sposób odbywa się dostawa.
(a)    Czy użytkownik zakupił towar? Jeśli tak, użytkownik ma na zmianę zdania 14 dni od dnia, w którym on (lub inna osoba przez niego wskazana) otrzymał towar, chyba że:
(i)    Towary użytkownika są podzielone na kilka dostaw otrzymywanych w różnych dniach. W takim przypadku użytkownik ma na zmianę zdania dotyczącego towarów 14 dni od dnia, w którym użytkownik (lub inna osoba wskazana przez niego osoba) otrzymała ostatnią dostawę.
(ii)    Towary są dostarczane w regularnych odstępach czasu przez określony czas (na przykład prenumerata czasopism). W takim przypadku użytkownik ma 14 dni od dnia, w którym on (lub inna osoba wskazana przez niego osoba) otrzymał pierwszą dostawę.
6.6    Rozwiązanie umowy w przypadku, gdy firma nie ponosi winy, a użytkownik nie ma prawa zmienić decyzji. Nawet jeśli firma nie ponosi winy za zaistniała sytuację, a użytkownik nie ma prawa zmienić zdania, użytkownik może rozwiązać umowę przed końcem jej okresu obowiązywania. Okres obowiązywania umowy dotyczącej prenumeraty kończy się, gdy ostatni numer danego produkt zostaje dostarczony i opłacony. Jeśli użytkownik chce rozwiązać umowę w takich okolicznościach, powinien skontaktować się z firmą, aby ją o tym powiadomić. Umowa nie ulegnie rozwiązaniu przed upływem jednego (1) miesiąca kalendarzowego od momentu skontaktowania się użytkownika z firmą. Firma zwróci pieniądze za wszelkie przedpłaty dokonane przez użytkownika za produkty, które nie zostały mu dostarczone. Na przykład jeśli użytkownik powiadomi firmę, że chce rozwiązać umowę w dniu 4 lutego, firma będzie nadal dostarczać produkt do 3 marca. Firma obciąży użytkownika opłatami za dostarczenie produktu do 3 marca i zwróci wszelkie kwoty, które użytkownik wpłacił z góry za dostarczanie produktu w okresie po 3 marca.


7.    JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ Z FIRMĄ (W TYM W SYTUACJI, GDY UŻYTKOWNIK ZMIENIŁ ZDANIE)
7.1    Użytkownik powinien powiadomić firmę, że chce zakończyć umowę. Aby rozwiązać umowę z firmą należy poinformować firmę o tym zamiarze, wykonując jedną z następujących czynności:
Prenumeratorzy oraz osoby składające zamówienie przez sklep internetowy powinni
(a)    skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Firma może poprosić użytkownika o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail oraz szczegółów zamówienia; lub
(b)    Wydrukować formularz  i przesłać go do firmy na adres podany na formularzu lub po prostu napisać do firmy na adres Eaglemoss Polska, ul. Wł. Broniewskiego 3/3.2.b, 01-785 Warszawa podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail oraz szczegóły zamówienia.
7.2    Zwrot produktów po rozwiązaniu umowy. Jeśli użytkownik z jakiejkolwiek przyczyny rozwiąże umowę po przesłaniu produktów do użytkownika lub otrzymaniu ich przez użytkownika, użytkownik ma obowiązek zwrócić je firmie. Należy pamiętać, że nie dotyczy to zwrotu wszystkich przedmiotów, które zostały dostarczone użytkownikowi w ramach prenumeraty, ale takich produktów (tj. jednego numeru czasopisma), które mogły zostać wysłane do użytkownika lub odebrane przez użytkownika w dniu lub w okolicach dnia, w którym użytkownik rozwiązał umowę. Użytkownik musi zwrócić produkty osobiście do miejsca, w którym je kupił lub odesłać je do firmy. Należy skontaktować się z obsługą klienta korzystając z danych podanych w części NASZE DANE KONTAKTOWE. Jeśli użytkownik korzysta z prawa do zmiany decyzji, musi wysłać produkty w ciągu 14 dni od poinformowania firmy, że chce rozwiązać umowę.
7.3    Przypadki, w których firma pokrywa koszt zwrotu towaru. Firma pokrywa koszt zwrotu towaru:
(a)    jeżeli produkty są wadliwe lub były niedokładnie opisane;
(b)    jeśli użytkownik rozwiązuje umowę, ponieważ firma poinformowała go o zbliżającej się zmianie produktu lub niniejszych warunków, błędu dotyczącego ceny lub opisu, opóźnieniu w dostawie z powodu zdarzeń pozostających poza kontrolą firmy lub ponieważ użytkownik ma do tego prawo w związku z czymś, co firma zrobiła nieprawidłowo.
We wszystkich innych okolicznościach (w tym także w przypadku, gdy użytkownik korzysta z prawa użytkownika do zmiany decyzji), użytkownik musi pokryć koszty zwrotu produktów.
7.4    Sposób zwrotu pieniędzy przez firmę. Firma zwróci użytkownikowi kwotę zapłaconą za produkty, w tym za koszty dostawy, za pomocą tej samej metody, której użyto do dokonania płatności. Firma może jednak potrącić ze zwracanych pieniędzy następujące kwoty w sposób opisany poniżej.
7.5    Potrącenia ze zwracanych kwot. Jeśli użytkownik korzysta z prawa do zmiany zdania:
(a)    Firma może obniżyć wysokość zwracanej kwoty (z wyłączeniem kosztów dostawy) w sposób odzwierciedlający wszelkie zmniejszenie wartości towarów, jeżeli zostało ono spowodowane przez to, że użytkownik obchodził się z nimi w sposób, który nie byłby dozwolony w sklepie. Jeśli firma zwróci użytkownikowi zapłaconą kwotę zanim będzie mogła dokonać inspekcji towarów, a później odkryje, że użytkownik obchodził się z nimi w sposób niedopuszczalny, użytkownik musi zwrócić firmie odpowiednią kwotę.
(b)    Maksymalna kwota kosztów dostawy, która może zostać zwrócona, jest tożsama z kosztem najtańszej metody dostawy, jaką oferuje firma. Jeśli na przykład firma oferuje dostawę produktu w ciągu 3-5 dni w określonej cenie, ale użytkownik decyduje się na opcję dostarczenia produktu w ciągu 24 godzin za wyższą kwotę, wówczas firma zwróci tylko to, co użytkownik zapłaciłby za tę tańszą opcję dostawy.
7.6    Kiedy zostanie dokonany zwrot pieniędzy. Firma zwróci użytkownikowi wszelkie należne mu środki tak szybko, jak to będzie możliwe. Jeśli użytkownik korzysta z prawa do zmiany decyzji, zwrot pieniędzy zostanie dokonany w ciągu 14 dni od dnia, w którym firma otrzyma produkty od użytkownika lub, jeśli nastąpi to wcześniej, w dniu, w którym użytkownik dostarczy firmie dowody odesłania produkt do firmy.


8.    PRAWA FIRMY DO ROZWIĄZANIA UMOWY
8.1    Firma może rozwiązać umowę w przypadku naruszenia przez użytkownika jej postanowień. Firma może w dowolnym momencie rozwiązać umowę dotyczącą produktu, pisząc do użytkownika, jeśli:
(a)    użytkownik nie dokonał płatności na rzecz firmy w należnym terminie, a następnie nie uregulował jej w ciągu 21 dni od otrzymania przypomnienia o należnej płatności; lub
(b)    użytkownik nie umożliwił firmie dostarczenia mu produktów w rozsądnym terminie.
8.2    Użytkownik musi zapewnić firmie rekompensatę w przypadku naruszenia umowy. Jeśli firma rozwiąże umowę w związku z okolicznościami określonymi w punkcie 8.1, firma zwróci pieniądze, które użytkownik zapłacił z góry za produkty, których firma nie dostarczyła, ale firma może odliczyć lub obciążyć użytkownika uzasadnionej wysokości rekompensatą za koszty netto poniesione przez firmę w wyniku naruszenia umowy przez użytkownika.
8.3    Firma ma prawo wycofać produkt. Firma może napisać do użytkownika, aby poinformować go, że firma zamierza zaprzestać dostarczania produktu. Firma poinformuje użytkownika co najmniej na 28 dni przed zaprzestaniem dostawy produktu i zwróci wszelkie kwoty, które użytkownik wpłacił z góry za produkty, które nie zostaną dostarczone.


9.    WYSTĄPIENIE PROBLEMU Z PRODUKTEM
9.1    Jak poinformować firmę o problemach. Firma ma prawny obowiązek dostarczania produktów zgodnych z umową. W przypadku jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących produktu, należy skontaktować się z firmą, korzystając z danych podanych w części NASZE DANE KONTAKTOWE.
9.2    Obowiązek zwrotu odrzuconych produktów. Jeśli użytkownik chce skorzystać z praw do odrzucenia produktów, musi albo zwrócić je osobiście do miejsca, w którym je kupił, albo odesłać je do firmy. Aby uzyskać etykietę zwrotną, należy skontaktować się z obsługą klienta korzystając z danych podanych w części NASZE DANE KONTAKTOWE.


10.    CENA I PŁATNOŚĆ
10.1    Jak znaleźć cenę produktu. Cena produktu (w tym podatek VAT) będzie ceną wskazaną na stronach zamówienia, w momencie składania przez użytkownik zamówienia. Mimo że firma dokłada wszelkich starań, aby cena produktów przedstawiana użytkownikowi była prawidłowa, mogą zaistnieć przypadki, w których wskazana cena ulegnie zmianie lub będzie nieprawidłowa. W takiej sytuacji zastosowanie mają zapisy punktów 10.2 i 10.3.
10.2    Zmiany dotyczące podatku VAT. Jeśli stawka podatku VAT zmieni się między datą złożenia zamówienia przez użytkownika a datą dostarczenia produktu przez firmę, ostateczna cena produktu może ulec zmianie. Firma może podnieść cenę, aby odzwierciedlić wzrost podatku VAT, jeśli użytkownik nie zapłacił jeszcze za produkt. Jeśli użytkownik zapłacił już w całości za produkt, cena nie ulega zmianie. Żadne z postanowień niniejszych warunków nie zastępuje żadnych przepisów prawnych bezwzględnie obowiązujących w jego miejscu zamieszkania.
10.3    Co się dzieje, gdy firma źle obliczy cenę. Zawsze jest możliwe, że pomimo najlepszych starań niektóre produkty sprzedawane przez firmę mogą być niewłaściwie wycenione. Firma zwykle sprawdza ceny przed przyjęciem zamówienia użytkownika, tak aby w przypadku, gdy prawidłowa cena produktu na dzień zamówienia użytkownika jest niższa niż cena określona przez nas w dniu złożenia zamówienia przez użytkownika, firma mogła policzyć użytkownikowi niższą kwotę. Jeśli prawidłowa cena produktu na dzień złożenia zamówienia przez użytkownika jest wyższa niż cena podana w witrynie, firma kontaktuje się z użytkownikiem w celu uzgodnienia dalszego postępowania zanim zaakceptuje zamówienie. Jeśli firma zaakceptuje i przetworzy zamówienie użytkownika w przypadku, gdy błąd cenowy jest oczywisty i niezaprzeczalny i mógł zostać uznany przez użytkownika za nieprawidłową wycenę, firma może rozwiązać umowę, zwrócić użytkownikowi wszelkie kwoty zapłacone przez użytkownika i zażądać zwrotu wszelkich dostarczonych towarów.
10.4    Kiedy i jak użytkownik musi dokonać płatności. Firma akceptuje płatności kartą kredytową i debetową oraz poprzez Paypal, zgodnie z informacją na naszej stronie internetowej. Użytkownik musi zapłacić za produkty przed ich wysyłką. Firma nie obciąży karty kredytowej lub debetowej albo konta Paypal użytkownika, przed wysłaniem do niego produktów.
10.5    Forma może naliczać odsetki za opóźnione płatności. Jeżeli użytkownik nie dokona płatności na rzecz firmy w terminie, firma może od czasu do czasu naliczyć odsetki od zaległej kwoty w wysokości 2% rocznie powyżej podstawowej stopy procentowej banku Barclays Bank plc. Odsetki te naliczane są codziennie od terminu płatności do dnia faktycznej płatności zaległej kwoty, przed wydaniem wyroku lub po jego wydaniu. Użytkownik musi zapłacić odsetki na rzecz firmy wraz z zaległą kwotą.
10.6    Co zrobić, jeśli użytkownik uważa, że faktura jest nieprawidłowa. Jeśli użytkownik uzna, że faktura jest nieprawidłowa, należy niezwłocznie skontaktować się z firmą, aby ją o tym poinformować, a firma nie nalicza odsetek użytkownikowi, dopóki nie rozwiąże problemu.
10.7    Możemy od czasu do czasu podnieść cenę za prenumeratę ,będące przedmiotem umowy. Zawiadomimy cię o tym, przynajmniej jedną wysyłke do przodu , ale nie mniej niż 14 dni , o takiej podwyżce . Żadne z niniejszych postanowień nie zastępuje lub wypiera panujących praw w twoim miejscu pobytu .


11.    NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB SZKODY PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
11.1    Firma odpowiada przed użytkownikiem za możliwe do przewidzenia straty i szkody przez nią spowodowane. Jeśli firma nie przestrzega niniejszych warunków, ponosi odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika, które są przewidywalnym wynikiem zerwania przez nią umowy. Utratę lub uszkodzenie uznaje się przewidywalne, jeżeli jest oczywiste, że wystąpią lub jeśli w momencie zawarcia umowy zarówno firma, jak i użytkownik wiedzieli, że mogą wystąpić, na przykład jeśli użytkownik omówił to z firmą podczas procesu sprzedaży.
11.2    Firma nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza swojej odpowiedzialności względem użytkowników w żadnych aspektach, które byłyby niezgodne z prawem. Obejmuje to także odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbania lub zaniedbania naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, a także za oszustwo lub podanie nieprawdziwych informacji; za naruszenie praw użytkownika w odniesieniu do produktów, w tym prawa do otrzymywania produktów, które są: zgodne z opisem i informacjami dostarczonymi przez firmę użytkownikowi, a także wszelkimi próbkami lub modelami widzianym lub badanym przez użytkownika, oraz są produktami zadowalającej jakości; a także odpowiedzialność z tytułu wadliwych produktów.
11.3    Firma nie ponosi odpowiedzialności za straty biznesowe. Firma dostarcza wyłącznie produkty do użytku domowego i prywatnego. Użytkownicy zgadzają się nie korzystać z produktów w celach komercyjnych, biznesowych, lub do ponownej sprzedaży, a firma nie ponosi wobec nich żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, udziału w rynku, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.


12.    INNE WAŻNE WARUNKI
12.1    Firma może przenieść niniejszą umowę na inny podmiot. Firma może przenieść przysługujące jej prawa oraz obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną organizację. W takim przypadku firma skontaktuje się z użytkownikiem, aby poinformować go o planach przeniesienia umowy. Jeśli użytkownik jest niezadowolony z przeniesienia, może skontaktować się z firmą w celu rozwiązania umowy w ciągu 14 dni od poinformowania użytkownika o przeniesieniu, a firma zwrócą użytkownikowi wszelkie płatności dokonane przez użytkownika z góry za produkty, które nie zostały dostarczone.
12.2    Zgoda firmy jest wymagana do przeniesienie praw użytkownika na inną osobę. Użytkownik może przenieść prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną osobę tylko wtedy, gdy firma wyrazi na to zgodę na piśmie.
12.3    Żadna inna osoba poza użytkownikiem nie ma żadnych praw wynikających z niniejszej umowy. Niniejsza umowa obowiązuje wyłącznie firmę i użytkownika. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania jakichkolwiek warunków tej umowy.
12.4    Jeśli sąd uzna część niniejszej umowy za niezgodną z prawem, reszta jej zapisów pozostanie w mocy. Każdy z akapitów niniejszych warunków funkcjonuje niezależnie od pozostałych. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zdecyduje, że którykolwiek zapis umowy jest niezgodny z prawem, pozostałe zapisy pozostaną w mocy.
12.5    Opóźnienie w egzekwowaniu zapisów umowy nie oznacza utraty przez firmę prawa do egzekwowania ich w przyszłości. Jeśli firma nie będzie natychmiast nalegać, aby użytkownik wykonał wszystko, do czego jest zobowiązany zgodnie z niniejszymi warunkami, lub jeśli firma opóźni się w podejmowaniu kroków przeciwko użytkownikowi w związku z zerwaniem umowy, nie będzie to oznaczać, że użytkownik nie będzie musiał wykonać swoich zobowiązań i nie przeszkodzi to firmie w podjęciu kroków przeciwko użytkownikowi w późniejszym terminie. Na przykład jeśli użytkownik nie uiści płatności w terminie, a firma nie wezwie go do zapłaty i nadal będzie dostarczać produkty, firma może zażądać dokonania płatności w późniejszym terminie.
12.6    Jakie przepisy prawne mają zastosowanie do umowy i gdzie użytkownik może wszcząć postępowanie sądowe. Niniejsze zasady i warunki podlegają prawu polskiemu, pod warunkiem, że jeśli użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej, żadne z postanowień niniejszych warunków nie zastępuje żadnych przepisów prawnych bezwzględnie obowiązujących w jego miejscu zamieszkania. Użytkownik lub firma mogą wszcząć postępowanie sądowe na podstawie niniejszych warunków w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania użytkownika.
12.7    Alternatywne mechanizmy rozwiązywania sporów. Alternatywne rozwiązywanie sporów jest procesem, w którym niezależny organ rozpatruje fakty będące przedmiotem sporu i stara się go rozwiązać, bez konieczności zwracania się do sądu. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki firma rozpatrzyła jego skargę, ma prawo skierować spór do europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów, znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z tej usługi, podczas wypełniania formularza powinien skorzystać z następującego adresu e-mail: [email protected]